Kadra

Mgr Elżbieta Bartkiewicz-Stós

właściciel i dyrektor
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w nowym systemie.

Mgr Katarzyna Chajko-Flader

zastępca dyrektora, nauczyciel logopeda

Mgr Alicja Mendychowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej i języka angielskiego

Mgr Agnieszka Mendychowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Atsuko Ogawa

nauczyciel języka japońskiego

Siostra mgr Krystyna Ślusarczyk

nauczyciel religii

Mgr Agnieszka Filar

nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog

Mgr Katarzyna Bierowiec

nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapia pedagogiczna przez zabawę

Izabela Grądecka-Lach

nauczyciel edukacji przedszkolnej z językiem angielskim

Karolina Gradowska

edukacja przedszkolna, edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Katarzyna Szywała

pomoc nauczyciela