W naszym przedszkolu został uruchomiony program wczesnego wspomagania rozwoju. Programem objęte są dzieci, u których obserwuje się nieharmonijny rozwój psychofizyczny, niezakończony rozwój mowy, opóźniony rozwój mowy oraz wady wymowy. Dzieci za zgodą Rodziców realizują program indywidualnie zaplanowany, etapowo – w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Konsultacje z prowadzącym zajęcia odbywają się na bieżąco.

W celu skutecznej terapii zajęcia odbywają się również w soboty po uprzednim umówieniu się z terapeutą, w obecności Rodziców.
Program wczesnego wspomagania rozwoju realizowany jest w przedszkolu bezpłatnie dla naszych wychowanków.