17 grudnia 2018

W naszym żłobku od 1 września 2018 realizowany będzie projekt pt. „Utworzenie 12 nowych miejsc w Niepublicznym Żłobku „Omnibusek” w Przemyślu” realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 2018-07-01–2020-08-31. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 783 140 227.

Like this article? Spread the word

Share Share Share Share

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie