Kategoria: Uncategorized

Szanowni Rodzice!

W naszym żłobku od 1 września 2018 realizowany będzie projekt pt. „Utworzenie 12 nowych miejsc w Niepublicznym Żłobku „Omnibusek” w Przemyślu” realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 2018-07-01–2020-08-31. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu […]

Read More

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełnią następujące kryteria rekrutacji: Status na rynku pracy (osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo lub pracująca i przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem / wychowaniem dziecka  Deklaracja […]

Read More

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie